hình ảnh một buổi thử làm quen với nghệ thuật


“Học vẽ cũng là một quá trình sửa sai. Nét đầu tiên chưa được thì đến nét thứ 2, 3, 4, 5, 6… Do vậy, mỹ thuật không chỉ dành cho những trẻ có sẵn khiếu khéo tay trời cho. Bản thân em không phải là người khéo tay, nhưng với sự yêu thích và kiên trì, từ một người vẽ nét chưa đẹp, em luôn được thầy cô đánh giá tốt vì tác phẩm có sự rung cảm.”

moitapve11 moitapve10 moitapve9 moitapve8

moitapve13

moitapve7 moitapve6 moitapve4 moitapve3 moitapve2 moitapve1