một vài hình ảnh ở lớp Mới tập viết 1


một vài hình ảnh ghi lại buổi trao đổi thứ hai về chủ đề “mình cần hiểu nhau” trong lớp MỚI TẬP VIẾT 1.

1 2 3 4 5 6 7